Poštarina i otprema

Dostavu se vrši putem Hrvatske pošte te je raspoloživa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske osim na pojedinim otocima.

Naručeni artikli šalju se u roku od 1 do 3 radna dana od dana primitka narudžbe odnosno uplate (osim otoka, ovisno o voznom redu trajekta). Iznimno, uslijed rasprodanosti pojedinog artikla, nepredviđenih okolnosti, te eventualnog kašnjenja s isporukom naših principala, moguće je da isporuka traje nešto dulje od navedenog roka, o čemu ćete biti obaviješteni putem telefona ili e-maila. Ukoliko Vas dostavljač Hrvatske pošte ne nađe na navedenoj adresi, ostavlja Vam se obavijest o neisporučenoj pošiljci i mjestu i roku u kojem pošiljku možete preuzeti.

Ukoliko su pošiljke oko i iznad 10 kg težine kupca se obavještava o iznosu dostave putem telefona ili e-maila.

Otpremu (dostavu) vršimo na području Republike Hrvatske.
Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.